Jitka Vítová

Kontakt

Čas má plné kapsy překvapení.

Od 15 let jsem vedla lekce aerobiku/ P-class, posilovací lekce apod. Zúčastnila jsem se mnoha soutěží MASTER CLASS AEROBIK, kde jsem obsazovala první pozice.  

Od 15 let jsem vedla lekce aerobiku/ P-class, posilovací lekce apod. Zúčastnila jsem se mnoha soutěží MASTER CLASS AEROBIK, kde jsem obsazovala první pozice.  
Po velkém boomu Zumby jsem začala vést několik lekcí týdně Movida Fitness ,což je zábavné cvičení (z Itálie), které využívá rozmanité druhy tance od latinsko-amerických tanců až po popové hity a hity šedesátých let, na rozdíl od Zumby klade důraz na symetrii sestavy - zatěžuje obě strany těla stejně, více zapojuje práci paží a klade větší důraz na správné provedení.

- Finalistka Miss Aerobik 2015